Polityka prywatności i plików cookie

Swissdigital Branding Sarl. i jej podmioty stowarzyszone (łącznie “SDD”, “my”, “nas” i “nasz”) szanują Twoją prywatność. Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce prywatności (“niniejsza Polityka”). Niniejsza Polityka ma zastosowanie do witryn internetowych, produktów i usług SDD, które wyświetlają lub udostępniają łącza do niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka opisuje, w jaki sposób SDD przetwarza Twoje dane osobowe, ale może nie uwzględniać wszystkich możliwych scenariuszy przetwarzania danych. SDD może poinformować Cię o gromadzeniu danych specyficznych dla produktu lub usługi za pośrednictwem dodatkowych zasad lub powiadomień dostarczonych przed ich zebraniem.

Niniejsza Polityka opisuje:

1. Jak gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

2. Pliki cookie i podobne technologie

3. W jaki sposób ujawniamy dane osobowe

4. Jak uzyskać dostęp i kontrolować swoje dane osobowe

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe

6. Jak przetwarzamy dane osobowe dzieci

7. Dostawcy zewnętrzni i ich usługi

8. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

9. Aktualizacje niniejszej Polityki

10. Jak się z nami skontaktować

1. Jak gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, które same w sobie lub w połączeniu z innymi danymi mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby fizycznej. Bezpośrednio przekazujesz nam takie dane, gdy korzystasz z naszych witryn internetowych, produktów lub usług lub wchodzisz z nami w interakcję, na przykład tworząc konto SDD lub kontaktując się z nami w celu uzyskania pomocy. Możemy również uzyskiwać dane poprzez rejestrowanie sposobu, w jaki wchodzisz w interakcje z naszymi witrynami internetowymi, produktami lub usługami. Możemy na przykład korzystać z technologii takich jak pliki cookie lub otrzymywać dane dotyczące użytkowania z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu. Zgodnie z prawem możemy również uzyskiwać dane z publicznych i komercyjnych źródeł zewnętrznych, na przykład kupując statystyki od innych firm w celu wsparcia naszych usług. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują imię i nazwisko, płeć, nazwę firmy, stanowisko, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, dane logowania (konto i hasło), zdjęcia, informacje o certyfikatach itp. w zależności od sposobu interakcji z SDD, na przykład odwiedzanej witryny internetowej lub produktów i usług, z których korzystasz. Gromadzimy również informacje, które nam przekazujesz oraz treść wiadomości, które do nas wysyłasz, takie jak informacje o zapytaniach, pytania lub informacje, które podajesz w celu uzyskania wsparcia obsługi klienta.

Przed skorzystaniem z produktów lub usług SDD może być konieczne podanie danych osobowych. W niektórych przypadkach możesz zdecydować się na nieujawnianie swoich danych osobowych SDD. Niedostarczenie SDD określonych danych może jednak oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczyć Ci określonych produktów lub usług lub odpowiedzieć na zgłoszoną przez Ciebie kwestię.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów:

Tworzenie konta.

Spełnianie Twoich żądań dotyczących transakcji lub usług, w tym realizacja zamówień; dostarczanie, aktywacja lub weryfikacja produktów lub usług; zapewnianie szkoleń i certyfikacji; zarządzanie i przetwarzanie szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych; uczestnictwo w działaniach na miejscu lub wirtualnie; spełnianie Twoich żądań dotyczących zmian lub dostarczanie Ci żądanych informacji (takich jak materiały marketingowe dotyczące produktów i usług oraz białe księgi); oraz zapewnianie wsparcia technicznego.

Kontaktowanie się z Tobą za Twoją zgodą; wysyłanie Ci informacji o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować; zapraszanie Cię do udziału w działaniach SDD (w tym działaniach promocyjnych), ankietach rynkowych lub ankietach satysfakcji; lub wysyłanie Ci informacji marketingowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać tego typu informacji, możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie.

Wysyłanie Ci ważnych powiadomień, takich jak informacje o instalacji i aktualizacjach systemu operacyjnego lub aplikacji.

Zapewnienie Ci spersonalizowanego doświadczenia użytkownika i treści.

Kwalifikowanie dostawców i partnerów biznesowych oraz zarządzanie nimi, a także komunikowanie się lub współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi.

Ulepszanie naszych produktów i usług poprzez audyty wewnętrzne, analizę danych i badania.

Analiza efektywności naszych działań biznesowych i ocena udziału w rynku.

Rozwiązywanie problemów, gdy wysyłasz nam raporty o błędach.

Synchronizowanie, udostępnianie i przechowywanie danych, które przesyłasz lub pobierasz oraz danych potrzebnych do przesyłania i pobierania.

Zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów, usług i klientów lub użytkowników, wdrażanie i ulepszanie naszych programów zapobiegania stratom i oszustwom.

Przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych, standardów branżowych i naszych polityk.

SDD może również gromadzić i wykorzystywać informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby (Non-PII). Informacje niebędące danymi osobowymi to informacje, których nie można wykorzystać do zidentyfikowania konkretnej osoby. Na przykład SDD będzie gromadzić dane statystyczne, takie jak liczba odwiedzin na swojej stronie internetowej. Gromadzimy te dane, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych, produktów i usług, abyśmy mogli ulepszać nasze usługi i lepiej zaspokajać Twoje potrzeby. SDD może gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać, przekazywać lub ujawniać informacje niebędące danymi osobowymi do innych celów według własnego uznania.

Dołożymy wszelkich starań, aby oddzielić Twoje dane osobowe od danych niebędących danymi osobowymi i zapewnić, że oba rodzaje danych są wykorzystywane oddzielnie. Jeśli dane osobowe zostaną połączone z informacjami niebędącymi danymi osobowymi, podczas przetwarzania nadal będą traktowane jako dane osobowe.

SDD będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązującego prawa na odpowiedniej podstawie prawnej, w tym:

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy podczas odpowiadania na transakcję lub żądanie usługi;

Przetwarzanie Twoich danych osobowych za Twoją zgodą;

Przetwarzanie w oparciu o uzasadnione interesy SDD lub strony trzeciej, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą, przeprowadzania badań marketingowych lub rynkowych, ulepszania naszych produktów i usług, wykonywania i ulepszania naszych programów zapobiegania stratom i oszustwom oraz do innych celów. Uzasadnione interesy obejmują umożliwienie nam skuteczniejszego zarządzania i prowadzenia naszej działalności oraz dostarczania naszych produktów i usług; ochronę bezpieczeństwa naszych firm, systemów, produktów, usług i klientów; zarządzanie wewnętrzne; przestrzeganie wewnętrznych zasad i procesów; oraz inne uzasadnione interesy opisane w niniejszej polityce;

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przestrzegania i wypełniania zobowiązań prawnych.

2. Pliki cookie i podobne technologie

2.1 Pliki cookie

Aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, możemy czasami umieścić na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym niewielki fragment danych znany jako plik cookie. Plik cookie to plik tekstowy przechowywany przez serwer WWW na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Zawartość pliku cookie może być pobierana lub odczytywana tylko przez serwer, który utworzył plik cookie. Tekst w pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn oraz niektórych liczb i znaków. Pliki cookie są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz, i umożliwiają stronom internetowym przechowywanie danych, takich jak Twoje preferencje lub produkty w koszyku.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych lub dostawców usług internetowych, SDD wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Pliki cookie sesji są usuwane po każdej wizycie, podczas gdy trwałe pliki cookie pozostają na miejscu podczas wielu wizyt. Pliki cookie pozwalają stronom internetowym zapamiętać Twoje ustawienia, takie jak język, rozmiar czcionki na komputerze lub urządzeniu mobilnym lub inne preferencje przeglądarki. Oznacza to, że użytkownik nie musi resetować preferencji przy każdej wizycie. Z drugiej strony, jeśli pliki cookie nie są używane, strony internetowe będą traktować Cię jako nowego użytkownika za każdym razem, gdy załadujesz stronę internetową. Na przykład, jeśli zostaniesz przekierowany na inną stronę internetową z witryny, na której jesteś już zalogowany, a następnie powrócisz na pierwotną stronę, nie zostaniesz rozpoznany i będziesz musiał zalogować się ponownie.

SDD nie będzie wykorzystywać plików cookie do celów innych niż określone w niniejszej Polityce. Możesz zarządzać plikami cookie lub usuwać je zgodnie z własnymi preferencjami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę AboutCookies.org. Możesz wyczyścić wszystkie pliki cookie przechowywane na komputerze, a większość przeglądarek internetowych oferuje opcję blokowania plików cookie. Jednak w ten sposób musisz zmienić ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami plików cookie w przeglądarce tutaj:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

2.2 Sygnały nawigacyjne w sieci Web i znaczniki pikselowe

Oprócz plików cookie możemy również wykorzystywać inne podobne technologie na naszych stronach internetowych, takie jak sygnały nawigacyjne i znaczniki pikselowe. Na przykład, gdy otrzymasz wiadomość e-mail od SDD, może ona zawierać adres URL, który prowadzi do strony internetowej SDD. Jeśli klikniesz łącze, SDD będzie śledzić Twoją wizytę, aby pomóc nam poznać Twoje preferencje dotyczące produktów i usług oraz ulepszyć naszą obsługę klienta. Web beacon to przezroczysty obraz graficzny osadzony na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Używamy znaczników pikselowych w wiadomościach e-mail, aby dowiedzieć się, czy wiadomość została otwarta. Możesz wypisać się z listy mailingowej SDD w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz być śledzony w ten sposób.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i znaczników pikselowych, jak opisano powyżej.

3. W jaki sposób ujawniamy dane osobowe

SDD udostępnia Twoje dane osobowe innym partnerom, jak opisano w niniejszej Polityce, gdy usługi są świadczone przez partnerów upoważnionych przez SDD. Na przykład, gdy dokonujesz zakupu online od SDD, musimy udostępnić Twoje dane osobowe dostawcy usług logistycznych w celu zorganizowania wysyłki lub partnerowi w celu świadczenia usług. Ponadto, jako firma globalna, możemy udostępniać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i zależnym SDD.

Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub odpowiedzieć na ważne procedury prawne, SDD może również ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania lub innym agencjom rządowym. Jeśli SDD jest zaangażowana w restrukturyzację, fuzję i przejęcie lub postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne w danej jurysdykcji, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione w związku z transakcją. SDD może również ujawnić Twoje dane w stosownych przypadkach, na przykład w celu wykonania Regulaminu, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub gdy jest to związane z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności.

4. Jak uzyskać dostęp i kontrolować swoje dane osobowe

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszystkie dane osobowe przesłane do SDD są prawidłowe. SDD dąży do zachowania dokładności i kompletności danych osobowych oraz ich aktualizacji.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo możesz (i) mieć prawo dostępu do określonych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, (ii) zażądać od nas aktualizacji lub poprawienia nieścisłości w tych danych, (iii) sprzeciwić się lub ograniczyć wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, oraz (iv) poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych. Aby skorzystać z tych praw, kliknij tutaj, aby wyrazić swoją opinię online. Twoja pisemna prośba może być wymagana ze względów bezpieczeństwa. Możemy odrzucić wniosek, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że wniosek jest fałszywy, niewykonalny lub może zagrozić prywatności innych osób.

Jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, gdy SDD przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem i skuteczność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; nie ma też wpływu na przetwarzanie danych na podstawie innego uzasadnienia niż Twoja zgoda.

Jeśli uważasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz skontaktować się z odpowiednim właściwym organem ochrony danych. Możesz uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z organami ochrony danych w UE pod adresem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

5. Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane osobowe

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Stosujemy odpowiednie środki fizyczne, zarządcze i techniczne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą. Na przykład stosujemy technologie kryptograficzne w celu zapewnienia poufności danych, mechanizmy ochrony zapobiegające atakom oraz mechanizmy kontroli dostępu umożliwiające dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym. Zapewniamy również szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony prywatności dla pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie ochrony danych osobowych. SDD dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe; należy jednak pamiętać, że żaden środek bezpieczeństwa nie jest doskonały.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że wydłużenie okresu przechowywania jest wymagane lub dozwolone przez prawo. Okres przechowywania danych może różnić się w zależności od scenariusza, produktu i usługi. Standardy stosowane przez SDD w celu określenia okresu przechowywania danych są następujące: czas wymagany do przechowywania danych osobowych w celu realizacji celów biznesowych, w tym dostarczania produktów i usług; prowadzenie odpowiednich rejestrów transakcji i rejestrów biznesowych; kontrolowanie i poprawa wydajności i jakości produktów i usług; zapewnienie bezpieczeństwa systemów, produktów i usług; obsługa ewentualnych zapytań lub skarg użytkowników oraz lokalizowanie problemów; czy użytkownik zgadza się na dłuższy okres przechowywania; oraz czy przepisy prawa, umowy i inne równoważne przepisy mają specjalne wymagania dotyczące przechowywania danych; itp. Będziemy przechowywać Twoje dane rejestracyjne tak długo, jak długo Twoje konto będzie niezbędne do świadczenia usług. Możesz wyrejestrować swoje konto. Po wyrejestrowaniu konta zaprzestaniemy dostarczania Ci produktów i usług za pośrednictwem Twojego konta i usuniemy Twoje odpowiednie dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcie nie jest inaczej określone przez specjalne wymogi prawne.

6. Jak przetwarzamy dane osobowe dzieci

Nasze strony internetowe, produkty i usługi są przeznaczone przede wszystkim dla osób dorosłych. Dziecko nie może utworzyć konta SDD bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli dane osobowe dziecka są gromadzone za uprzednią zgodą rodziców, będziemy je wykorzystywać lub ujawniać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, za wyraźną zgodą rodziców lub opiekunów dziecka lub gdy będzie to konieczne w celu ochrony dziecka. Jeśli przypadkowo zbierzemy dane osobowe dziecka bez uprzedniej zweryfikowanej zgody rodziców dziecka, postaramy się usunąć te dane tak szybko, jak to możliwe.

7. Dostawcy zewnętrzni i ich usługi

Aby zapewnić pozytywne wrażenia użytkownika, możesz otrzymywać treści lub linki internetowe od stron trzecich innych niż SDD i jej partnerzy (“strony trzecie”). SDD nie ma prawa kontrolować takich stron trzecich, ale możesz wybrać, czy chcesz korzystać z linków, przeglądać treści i/lub uzyskiwać dostęp do produktów lub usług dostarczanych przez strony trzecie.

SDD nie może kontrolować praktyk ochrony prywatności i polityk ochrony danych stron trzecich, które nie podlegają niniejszej Polityce. Gdy przekazujesz dane osobowe takiej osobie trzeciej, zapoznaj się z jej polityką prywatności i odnieś się do niej.

8. Międzynarodowy transfer Twoich danych osobowych

Jako firma globalna, Twoje dane osobowe gromadzone przez SDD mogą być przetwarzane lub dostępne w kraju/regionie, w którym korzystasz z naszych produktów i usług lub w innych krajach/regionach, w których SDD lub jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, usługodawcy lub partnerzy biznesowi są obecni. W jurysdykcjach tych mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące ochrony danych. W takich okolicznościach SDD podejmie środki w celu zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z wymogami niniejszej Polityki i obowiązującymi przepisami prawa, co obejmuje przekazywanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, z UE do kraju lub regionu, który został uznany przez Komisję Europejską za posiadający odpowiedni poziom ochrony danych, możemy skorzystać z różnych mechanizmów prawnych, takich jak podpisanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, uzyskanie zgody na transgraniczne przekazywanie danych osoby, której dane dotyczą, w UE lub wdrożenie środków bezpieczeństwa, takich jak anonimizacja danych osobowych przed transgranicznym przekazaniem danych.

9. Aktualizacje niniejszej Polityki

SDD zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. W przypadku jakichkolwiek zmian opublikujemy najnowszą Politykę prywatności na tej stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce prywatności możemy powiadomić Cię o tym różnymi kanałami, na przykład publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej lub wysyłając Ci bezpośrednie powiadomienie.

10. Jak się z nami skontaktować

Jeśli chcesz skontaktować się z SDD, kliknij tutaj.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez SDD zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, podmiot SDD, który odpowiada na Twoje żądanie, kontaktuje się z Tobą, dostarcza Ci produkty lub usługi albo podpisał lub ma zamiar podpisać z Tobą umowę, jest administratorem powiązanych danych osobowych.