Polityka prywatności i plików cookies

Swissdigital Branding Sarl.i jej podmioty stowarzyszone (łącznie zwane „SDD”, „my”, „nas” i „nasz”) szanują Twoją prywatność.Przeczytaj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce prywatności („niniejsza Polityka”).Niniejsza Polityka ma zastosowanie do witryn internetowych, produktów i usług SDD, które wyświetlają lub udostępniają łącza do niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka opisuje, w jaki sposób SDD przetwarza Twoje dane osobowe, ale może nie uwzględniać wszystkich możliwych scenariuszy przetwarzania danych.SDD może poinformować Cię o gromadzeniu danych dotyczących konkretnych produktów lub usług za pomocą dodatkowych zasad lub powiadomień przekazywanych przed gromadzeniem.

Niniejsza Polityka opisuje:

1. Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

2. Pliki cookie i podobne technologie

3. Jak ujawniamy dane osobowe

4. Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je kontrolować

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe

6. Jak przetwarzamy dane osobowe dzieci

7. Dostawcy zewnętrzni i ich usługi

8. Międzynarodowe przekazywanie Twoich danych osobowych

9. Aktualizacje niniejszej Polityki

10. Jak się z nami skontaktować

1. Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.Bezpośrednio przekazujesz nam takie dane podczas korzystania z naszych stron internetowych, produktów lub usług lub wchodząc z nami w interakcję, na przykład tworząc konto SDD lub kontaktując się z nami w celu uzyskania wsparcia.Możemy również uzyskiwać dane, rejestrując sposób interakcji użytkownika z naszymi witrynami internetowymi, produktami lub usługami.Na przykład możemy używać technologii takich jak pliki cookie lub otrzymywać dane dotyczące użytkowania z oprogramowania uruchomionego na Twoim urządzeniu.Jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również uzyskiwać dane z publicznych i komercyjnych źródeł zewnętrznych, na przykład statystyki zakupów od innych firm w celu wspierania naszych usług.Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują imię i nazwisko, płeć, nazwę firmy, stanowisko, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, dane logowania (konto i hasło), zdjęcia i informacje o certyfikatach itp., w zależności od sposobu interakcji z SDD, na przykład na przykład odwiedzana witryna internetowa lub produkty i usługi, z których korzystasz.Gromadzimy również informacje, które nam przekazujesz, oraz treść wysyłanych do nas wiadomości, na przykład informacje o zapytaniach, które podajesz, pytania lub informacje, które podajesz w celu obsługi klienta.

Przed skorzystaniem z produktów lub usług SDD może zaistnieć konieczność podania danych osobowych.W niektórych przypadkach możesz zrezygnować z ujawniania swoich danych osobowych firmie SDD.Nieprzekazanie SDD niektórych danych może jednak oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczyć Ci określonych produktów lub usług lub odpowiedzieć na zgłoszoną przez Ciebie kwestię.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

● Tworzenie konta.

● Realizacja żądań transakcji lub usług, w tym realizacja zamówień;dostarczanie, aktywowanie lub weryfikacja produktów lub usług;zapewnianie szkoleń i certyfikacji;zarządzanie i przetwarzanie szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych;uczestnictwo w działaniach stacjonarnych lub wirtualnych;realizowanie Twoich próśb o zmiany lub dostarczanie żądanych informacji (takich jak materiały marketingowe dotyczące produktów i usług oraz oficjalne księgi);i zapewnienie wsparcia technicznego.

● Kontaktowanie się z Tobą za Twoją zgodą;przesyłanie Ci informacji o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować;zapraszanie Cię do udziału w działaniach SDD (w tym promocyjnych), badaniach rynku lub badaniach satysfakcji;lub przesyłanie informacji marketingowych.Jeżeli nie chcesz otrzymywać tego typu informacji, możesz w każdej chwili z nich zrezygnować.

● Wysyłanie ważnych powiadomień, takich jak instalacja i aktualizacje systemu operacyjnego lub aplikacji.

● Zapewnianie spersonalizowanego doświadczenia użytkownika i treści.

● Kwalifikowanie i zarządzanie dostawcami i partnerami biznesowymi oraz komunikowanie się lub współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi.

● Udoskonalanie naszych produktów i usług poprzez audyty wewnętrzne, analizę danych i badania.

● Analizowanie efektywności naszej działalności biznesowej i ocena udziału w rynku.

● Rozwiązywanie problemów, gdy przesyłasz nam raporty o błędach.

● Synchronizowanie, udostępnianie i przechowywanie danych, które przesyłasz lub pobierasz, a także danych potrzebnych do przesyłania i pobierania.

● Zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów, usług oraz klientów lub użytkowników, realizacja i doskonalenie naszych programów zapobiegania stratom i oszustwom.

● Przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych, standardów branżowych i naszych polityk.

SDD może również zbierać i wykorzystywać informacje nieosobowe (nieosobowe).Informacje inne niż PII to informacje, których nie można wykorzystać do zidentyfikowania konkretnej osoby.SDD będzie na przykład zbierać dane statystyczne, takie jak liczba odwiedzin na jej stronie internetowej.Gromadzimy te dane, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, produktów i usług, abyśmy mogli ulepszyć nasze usługi i lepiej zaspokoić Twoje potrzeby.SDD może gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać, przekazywać lub ujawniać dane niebędące danymi osobowymi do innych celów, według własnego uznania.

Dołożymy wszelkich starań, aby odizolować Twoje dane osobowe od danych niebędących danymi osobowymi i zapewnić, że oba typy danych będą wykorzystywane oddzielnie.Jeśli dane osobowe zostaną połączone z danymi niebędącymi danymi umożliwiającymi identyfikację, podczas przetwarzania będą one nadal traktowane jako dane osobowe.

SDD będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, w tym:

● Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy w ramach odpowiedzi na transakcję lub zgłoszenie serwisowe;

● Przetwarzanie Twoich danych osobowych za Twoją zgodą;

● Przetwarzanie w oparciu o uzasadnione interesy SDD lub strony trzeciej, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą, przeprowadzania badań marketingowych lub rynkowych, ulepszania naszych produktów i usług, realizacji i ulepszania naszych programów zapobiegania stratom i oszustwom oraz w innych celach .Uzasadnione interesy obejmują umożliwienie nam skuteczniejszego zarządzania i prowadzenia naszej działalności oraz dostarczania naszych produktów i usług;ochrona bezpieczeństwa naszych firm, systemów, produktów, usług i klientów;zarządzanie wewnętrzne;przestrzeganie wewnętrznych polityk i procesów;oraz inne uzasadnione interesy opisane w niniejszej polityce;

● Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przestrzegania i wypełnienia obowiązków prawnych.

2. Pliki cookie i podobne technologie

2.1 Pliki cookie

Aby zapewnić prawidłowe działanie naszej witryny internetowej, możemy czasami umieścić niewielki fragment danych zwany plikiem cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.Plik cookie to plik tekstowy przechowywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym.Zawartość pliku cookie może zostać pobrana lub odczytana jedynie przez serwer, który utworzył plik cookie.Tekst w pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn oraz niektórych cyfr i znaków.Pliki cookie są specyficzne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz i umożliwiają stronom internetowym przechowywanie danych, takich jak Twoje preferencje lub produkty w koszyku.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych lub dostawców usług internetowych, SDD wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania.Sesyjne pliki cookie są usuwane po każdej wizycie, natomiast trwałe pliki cookie pozostają na miejscu podczas wielu wizyt.Pliki cookies pozwalają witrynom internetowym zapamiętać Twoje ustawienia, takie jak język, rozmiar czcionki na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym czy inne preferencje przeglądarki.Oznacza to, że użytkownik nie musi resetować preferencji przy każdej wizycie.Wręcz przeciwnie, jeśli pliki cookie nie będą używane, strony internetowe będą traktować Cię jako nowego gościa za każdym razem, gdy załadujesz stronę internetową.Na przykład, jeśli zostaniesz przekierowany na inną stronę internetową ze strony, na której jesteś już zalogowany, a następnie wrócisz do oryginalnej witryny, nie zostanie ona rozpoznana i będziesz musiał zalogować się ponownie.

SDD nie będzie wykorzystywać plików cookies do celów nieokreślonych w niniejszej Polityce.Możesz zarządzać lub usuwać pliki cookie w oparciu o własne preferencje.Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie AboutCookies.org.Możesz wyczyścić wszystkie pliki cookies zapisane na Twoim komputerze, a większość przeglądarek internetowych udostępnia opcję blokowania plików cookies.Wiąże się to jednak z koniecznością zmiany ustawień użytkownika przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej.Tutaj dowiesz się jak zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce:
Internet Explorera
GoogleChrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera

2.2 Sygnały nawigacyjne w sieci Web i znaczniki pikselowe

Oprócz plików cookie w naszych witrynach internetowych możemy wykorzystywać także inne podobne technologie, takie jak sygnały nawigacyjne w sieci Web i znaczniki pikselowe.Na przykład wiadomość e-mail otrzymana od SDD może zawierać docelowy adres URL prowadzący do strony internetowej SDD.Jeśli klikniesz link, SDD będzie śledzić Twoją wizytę, aby pomóc nam poznać Twoje preferencje dotyczące produktów i usług oraz ulepszyć naszą obsługę klienta.Sygnał nawigacyjny w sieci Web to przezroczysty obraz graficzny osadzony na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail.W wiadomościach e-mail używamy znaczników pikselowych, aby sprawdzić, czy wiadomość została otwarta.W każdej chwili możesz wypisać się z listy mailingowej SDD, jeśli nie chcesz, żeby Cię w ten sposób śledzono.

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i znaczników pikselowych zgodnie z powyższym opisem.

3. Jak ujawniamy dane osobowe

SDD udostępnia Twoje dane osobowe innym partnerom, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki, gdy usługi świadczone są przez partnerów upoważnionych przez SDD.Na przykład, gdy dokonujesz zakupu online od SDD, musimy udostępnić Twoje dane osobowe dostawcy usług logistycznych w celu zorganizowania wysyłki lub partnerowi w celu świadczenia usług.Ponadto jako firma globalna możemy udostępniać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i zależnym SDD.

Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem lub odpowiedzieć na obowiązujące procedury prawne, SDD może również ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania lub innym agencjom rządowym.Jeżeli SDD jest zaangażowana w restrukturyzację, fuzję i przejęcie, upadłość lub likwidację w danej jurysdykcji, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione w związku z transakcją.SDD może również ujawnić Twoje dane, gdy jest to stosowne, na przykład w celu wykonania Regulaminu, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub gdy jest to związane z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub faktycznej nielegalnej działalności.

4. Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je kontrolować

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszystkie dane osobowe przesłane do SDD są prawidłowe.SDD dba o zachowanie prawidłowości i kompletności danych osobowych oraz o ich aktualność.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo możesz (i) mieć prawo dostępu do niektórych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, (ii) zażądać, abyśmy zaktualizowali lub poprawili nieścisłości w tych danych, (iii) sprzeciwić się lub ograniczyć korzystanie przez nas z Twoich danych osobowych oraz (iv) poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszej bazy danych.Aby skorzystać z tych praw, kliknij tutaj i prześlij swoją opinię online.Ze względów bezpieczeństwa może być wymagana pisemna prośba.Możemy odrzucić żądanie, jeśli mamy uzasadnione podstawy sądzić, że żądanie jest oszukańcze, niewykonalne lub może zagrażać prywatności innych osób.

Jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, gdy SDD przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.Jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność i skuteczność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;nie ma to również wpływu na przetwarzanie danych w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda.

Jeśli uważasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz skontaktować się z odpowiednim właściwym organem ds. ochrony danych.Informacje dotyczące kontaktu z organami ochrony danych UE można uzyskać pod adresem http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

5. Jak chronimy i przechowujemy Twoje dane osobowe

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne.Stosujemy odpowiednie środki fizyczne, zarządcze i techniczne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.Na przykład używamy technologii kryptograficznych w celu zapewnienia poufności danych, mechanizmów ochrony przed atakami i mechanizmów kontroli dostępu, aby umożliwić jedynie autoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych.Prowadzimy także szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności pracowników, mające na celu podniesienie ich świadomości w zakresie ochrony danych osobowych.SDD zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych;Należy jednak pamiętać, że żaden środek bezpieczeństwa nie jest doskonały.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że wydłużenie okresu przechowywania jest wymagane lub dozwolone przez prawo w inny sposób.Okres przechowywania danych może się różnić w zależności od scenariusza, produktu i usługi.Standardy stosowane przez SDD w celu ustalenia okresu przechowywania są następujące: czas wymagany do zatrzymania danych osobowych w celu realizacji celów biznesowych, w tym dostarczania produktów i usług;prowadzenie odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej i biznesowej;kontrolowanie i doskonalenie wydajności oraz jakości produktów i usług;zapewnienie bezpieczeństwa systemów, produktów i usług;rozpatrywanie ewentualnych zapytań lub skarg użytkowników oraz lokalizowanie problemów;czy użytkownik wyraża zgodę na dłuższy okres przechowywania;oraz czy przepisy prawa, umowy i inne równoważności nakładają specjalne wymagania dotyczące zatrzymywania danych;itp. Będziemy przechowywać Twoje dane rejestracyjne tak długo, jak Twoje konto będzie niezbędne do świadczenia usług.Możesz zdecydować się na wyrejestrowanie swojego konta.Po wyrejestrowaniu konta zaprzestaniemy dostarczania Ci produktów i usług za pośrednictwem Twojego konta oraz usuniemy Twoje dane osobowe, o ile szczególne wymogi prawne nie stanowią inaczej.

6. Jak przetwarzamy dane osobowe dzieci

Nasze strony internetowe, produkty i usługi są przeznaczone przede wszystkim dla osób dorosłych.Dziecku nie wolno zakładać konta SDD bez zgody rodzica lub opiekuna.Jeżeli dane osobowe dziecka są gromadzone za uprzednią zgodą rodziców, będziemy je wykorzystywać lub ujawniać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, za wyraźną zgodą rodziców lub opiekunów dziecka lub gdy będzie to konieczne dla ochrony dziecka.Jeżeli przypadkowo pozyskamy dane osobowe dziecka bez zweryfikowanej, uprzedniej zgody rodziców dziecka, postaramy się je jak najszybciej usunąć.

7. Dostawcy zewnętrzni i ich usługi

Aby zapewnić użytkownikom pozytywne doświadczenia, możesz otrzymywać treści lub linki internetowe od stron trzecich innych niż SDD i jej partnerzy („strony trzecie”).SDD nie ma prawa kontrolować takich stron trzecich, ale możesz wybrać, czy chcesz korzystać z linków, przeglądać treści i/lub uzyskiwać dostęp do produktów lub usług dostarczanych przez strony trzecie.

SDD nie może kontrolować praktyk dotyczących prywatności i polityk ochrony danych osób trzecich, które nie podlegają niniejszej Polityce.Przesyłając dane osobowe takiej stronie trzeciej, prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności strony trzeciej i zapoznanie się z nią.

8. Międzynarodowe przekazywanie Twoich danych osobowych

Jako firma globalna, Twoje dane osobowe gromadzone przez SDD mogą być przetwarzane lub udostępniane w kraju/regionie, w którym korzystasz z naszych produktów i usług, lub w innych krajach/regionach, w których obecna jest SDD lub jej spółki stowarzyszone, spółki zależne, usługodawcy lub partnerzy biznesowi .W tych jurysdykcjach mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące ochrony danych.W takich okolicznościach SDD podejmie działania w celu zapewnienia, że ​​dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami niniejszej Polityki i obowiązującymi przepisami, co obejmuje przesyłanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, z UE do kraju lub regionu, który został uznany przez Komisję UE za mający odpowiedni poziom ochrony danych, możemy skorzystać z różnych mechanizmów prawnych, takich jak podpisanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE, uzyskanie zgody na transgraniczne przekazanie osoby, której dane dotyczą na terenie UE, czy wdrożenie środków bezpieczeństwa takich jak anonimizacja danych osobowych przed transgranicznym przekazaniem danych.

9. Aktualizacje niniejszej Polityki

SDD zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie.W przypadku jakichkolwiek zmian opublikujemy najnowszą Politykę prywatności na tej stronie.Jeśli w Polityce prywatności zostaną wprowadzone istotne zmiany, możemy powiadomić Cię różnymi kanałami, na przykład publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej lub wysyłając bezpośrednie powiadomienie.

10. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze skontaktowaniem się z SDD, kliknij tutaj.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez SDD zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, podmiot SDD, który odpowiada na Twoje żądanie, kontaktuje się z Tobą, dostarcza Ci produkty lub usługi albo podpisał lub ma zamiar podpisać z Tobą umowę, jest administratorem powiązane dane osobowe.

Ostatnia aktualizacja: październik 2020 r